Blog

*scroll down for more blogs – most recent ones above *

Visserij Cultureel erfgoed op de kaart in de waddenzee regio

De komende maand willen we in het Pericles project, dat cultureel-erfgoed van Europese kustregio’s onderzoekt, aandacht vestigen op onze portal. De portal is een online kaart van Europa, waar onze verschillende case-regio’s op te zien zijn. De waddenzee is één van de case-regio’s. In de waddenzee doen we onderzoek naar cultureel erfgoed van de visserij en met de kaart onderzoeken we of dat een goede manier is om de zichtbaarheid van visserij cultureel erfgoed te vergroten.

Daarom roepen we iedereen op om mee te doen om zo samen met ons visserij cultureel erfgoed te markeren op de kaart om het zo beter onder de aandacht te brengen.

Om het extra leuk te maken, verloten we onder alle deelnemers, een prijs. Hierbij de link naar de prijsverloting en uitnodiging om me te doen.

**************************************************************************

Dutch industry magazine features Marloes Kraan: Appreciating the social-cultural value of Dutch fisheries

**************************************************************************

Lezing over vissersgemeenschappen

Voor het jaarsymposium van de Werkgroep maritieme geschiedenis hield ik op 19 januari een lezing over vissersgemeenschappen. De middag ging in feite over de verdwenen traditionele visserswereld van het IJsselmeer en de Waddenzee, door de aanleg van de afsluitdijk.

In mijn presentatie over vissersgemeenschappen heb ik verteld wat vissersgemeenschappen zijn, bekeken vanuit de culturele antropologie. Er zijn in feite 2 manieren waarop je naar het concept kunt kijken (aan de hand van een artikel van Clay en Olsen 2008). De eerste manier is door plaatsen aan te wijzen op de (land) kaart en vissersgemeenschappen te benoemen zoals Urk, Zoutkamp, Arnemuiden – om er een paar te noemen. De vraag die dan speelt is: wanneer is een plaats een vissersgemeenschap, welke criteria gelden daarvoor zoals – hoeveel procent van de bevolking is afhankelijk van de visserij. De tweede manier is door het te definiëren als een ‘gemeenschap van vissers’ (of breder van ‘hen die in de visserij zijn’). Dan gaat het over een gemeenschap die zowel op land als op zee een gemeenschap vormt door het gevoel van saamhorigheid, ook al zijn ze geografisch van elkaar verwijderd. De gedeelde identiteit komt voort uit het beroep en de gedeelde ervaring van bijvoorbeeld de bijbehorende risico’s van het beroep.

Ook ben ik ingegaan op de vraag of het praten over vissersgemeenschappen in Nederland alleen nog relevant is vanuit historisch perspectief of dat vissersgemeenschappen nog bestaan. Het lijkt misschien een vreemde vraag, bezien vanuit de Nederlandse geschiedenis, aangezien ons land is gebouwd op een rijke geschiedenis van handel en visserij. Ook wordt er vaak een koppeling gemaakt tussen de ‘Nederlandse’ (of beter Hollandse) identiteit en visserij – dus hoezo zou visserij niet meer relevant zijn? Ik leg uit hoe die koppeling tot stand gekomen is aan de hand van een artikel van Rob van Ginkel (2009). En ik ga in op de huidige problemen waar de visserij in verzeild geraakt is. Daarbij is het denk ik goed om als samenleving ons af te vragen wat het belang is van visserij, en of het ons waard is dat belang te behouden. Dat belang voert mijns inziens verder dan het economisch belang (want dat is zeker in nationale economische termen nihil), maar gaat ook over het sociale belang van visserij.

Ik sloot af door te verwijzen naar het EU project Pericles dat net van start is gegaan. In Pericles onderzoeken we (in Nederland) het maritieme cultureel erfgoed van de Waddenzee. De plek van de huidige visserij zal daar zeker een rol in krijgen. Daarbij zullen we de vraag ‘hoe behouden we wat van waarde is?’ verder verkennen.

Pagina over het symposium: https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/visserij/

**************************************************************************

I have written a couple of blogs on the GAP2 webpage.

  1. About the importance and difficulties about including fisher knowledge in scientific models, known as the ‘cookie monster problem’ (as greatly explained by Wim van Densen).
  2. About why exchange trips are so valuable; written with Susan Thompson.
  3. About the Canadians visiting us in the NL; in English and Dutch.
  4. About our visit to Canada.