Het sociaal culturele belang van visserij in Nederland

Visserij is niet alleen een economische activiteit, die vis en banen oplevert. Het is ook een historische activiteit met sociaal en cultureel belang. Dit belang wordt vaak wel onderkend en gewaardeerd, maar wordt niet vaak expliciet meegewogen bij beleidskeuzes. Dat komt omdat de sociaal-culturele en historische waarde van visserij niet altijd makkelijk waarneembaar is. Deels omdat dit zich niet altijd kwantitatief laat uitdrukken, deels omdat er (in Nederland) nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Gelukkig ontstaat er steeds meer aandacht voor dit belang.

In dit rapport beschrijf ik in het tweede hoofdstuk, het onderwerp en wat we tot nu toe weten.

Ook bij WEcR gaan we daar de komende tijd meer onderzoek naar doen als onderdeel van een sociaal economische impact analyse.

Een korte introductie kunt u vinden in deze presentatie, gehouden op Visserij in Cijfers 2021.