Het sociaal culturele belang van visserij in Nederland

Visserij is niet alleen een economische activiteit, die vis en banen oplevert. Het is ook een historische activiteit met sociaal en cultureel belang. In dit onderzoek beschrijven we het sociaal culturele belang van visserij in Nederland.

Dit belang wordt vaak wel onderkend en gewaardeerd, maar wordt niet vaak expliciet meegewogen bij beleidskeuzes. Dat komt omdat de sociaal-culturele en historische waarde van visserij niet altijd makkelijk waarneembaar is. Deels omdat dit zich niet altijd kwantitatief laat uitdrukken, deels omdat er (in Nederland) nog niet veel onderzoek naar gedaan is. Gelukkig ontstaat er steeds meer aandacht voor dit belang.

Ook in dit rapport staan de hoofdlijnen besproken (hoofdstuk 2).

Een korte introductie kunt u vinden in deze presentatie, gehouden op Visserij in Cijfers 2021.

Visserijgemeenschappen op de kaart

Een van de eerste stappen die we genomen hebben is het op de kaart zetten van visserijgemeenschappen. In dit filmpje leg ik dit kort uit.

Eens dat die geïdentificeerd zijn, kun je gegevens koppelen aan de kaart. Hier hebben we een begin mee gemaakt voor visserij cultureel erfgoed (klik op Wadden Sea om naar Nederland te gaan).

Dit is de ‘map your heritage’ kaart, ontwikkeld binnen het EU project Pericles , aangevuld door studenten aan de WUR met visserij cultureel erfgoed in Nederland. Meer over Pericles vindt u hier.